In Stock

NPK 6/12/24 6% S, 5kg

1.250,00 рсд

Kompleksno mineralno đubrivo sa odnosom azota, fosfora i kalujuma 8:16:24

Prepručene količine: 300-600 kg/ha godišnje, odnosno 3-6 kg na 100 m2 u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta

Vreme primene: Osnovno i predsetveno đubrenje
Način primene: Preko zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini za ratarske i povrtarske useve, a za zasade voćaka i vinove loze lokalno (u trake ii redove ili oko stabala voćaka i vinove loze) ručno ili poljoprivrednom mehanizacijom.

Pakovanje 5kg