Out of Stock

PICEA OMORIKA (110-130cm)

Izrazito guste forme dok je mlada sadnica , a u doba zrelosti grane se lagano povijaju na dole pod uglom od 45′. Dekorativna, podnosi mraz i sušu. Otporna na gradske uslove sredine.