In Stock

Plamen 100ml

400,00 рсд

 
Klasa: Herbicidi
Opis:  Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije: Dikamba – DMA
Formulacija:  koncentrovani rastvor
Delovanje:  Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj rasta korova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja, žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.
Karenca:  Obezbeđena vremenom primene – silažni i merkantilni kukuruz
Koncentracija: 0.5 – 0.7 l/ha
Šifra: 111623 Kategorija: