In Stock

Urea 5kg

1.250,00 рсд

Sastav: N 46%
Primena:
Primenjuje se u presetvenoj pripremi zemljišta ili u osnovnoj obradi za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, posebno koja imaju kiselu, neutralnu i slabo alkalnu reakciju. Primena preko zemljišta se vrši ravnomerno po celoj površini za ratarske i povrtarske useve, a za zasade voćaka i vinove loze u trake između redova. Tretiranje se vrši ručno ili traktorskim rasturivačima đubriva.

Količina primene:
Prilagoditi na osnovu analize zemljišta.
Preporučena količina primene je 100-300 kg/ha za potpunu ishranu useva u toku godine ili preko zemljišta ili sa rastvorom koncentracije 0.5-2.0 % za dopunsku ishranu preko lista (folijaro).

Formulacija đubriva: granulisano

Način primene đubriva: zemljišno